Azzal, hogy belép a www.szerviztrade.hu szájtrendszer valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:
Az Szerviz-Trade webszájton (“lap”) található tartalom az Szerviz-Trade Kft. (“kiadó”) szellemi tulajdona.

 

Az Szerviz-Trade Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

 

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

az Szerviz-Trade Kft. oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

 

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Szerviz-Trade Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,

b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

 

Az Szerviz-Trade domainnév, valamint az “Szerviz-Trade” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az Szerviz-Trade Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

 

Az Szerviz-Trade Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.
Általános Szerződési Feltételek

 

A Szerviz-Trade Kft. a Szerviz-Trade Webshop szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

 

Az Általános Szerződési Feltételek a Szerviz-Trade Kft. (továbbiakban Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (továbbiakban Vevő) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

 

Az Általános Szerződési Feltételek vásárló által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a VEVŐ a szolgáltatást igénybe veszi, regisztrálja magát vagy rendelést ad le.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a http://szerviztrade.hu általános szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A módosítás a közzétételkor lép hatályba. A közzététel helye a Szolgáltató mindenkori honlapja.

 

A http://szerviztrade.hu általános szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.

 

Szerződéskötés

 

A Szolgáltatónak csak akkor áll módjában megrendelést elfogadni, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátja a regisztráció során, vagy a megrendelés leadásakor. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli, az ebből eredő költségeket a Vevő köteles megtéríteni Szolgáltató részére.

 

A regisztráció után ellenőrző email kerül kiküldésre a Vevő által megadott e-mail címre. Az e-mailben található jelszó segítségével lehet a weboldalra bejelentkezni.

 

A termékek árai mindenütt nettó értéken vannak feltüntetve. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár + ÁFA. A szállítási költség közvetített szolgáltatásként minden esetben a kosár tartalma végén a tételektől elkülönítve egy összegben kerül megjelenítésre.

 

A weboldalon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Egy esetleges módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

 

A Szolgáltató a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistájában foglaltaktól, mely megtekinthető a szolgáltató irodájában. Ilyen esetben Vevő kötelezettség vállalása nélkül elállhat a megrendelt termék átvételétől, valamint kártérítési igénnyel sem élhet Szolgáltató felé.

 

A Szolgáltató a Vevő megrendelését követően köteles a Vevő részére a megrendelést elektronikus úton visszaigazolni. Ez a visszaigazolás minden esetben azonnal megtörténik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A szerződés a megrendelés visszaigazolásának Vevő részére történő megküldésével jön létre. A szerződés nyelve magyar.

 

Vevő a regisztrációval és a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Szállítási és fizetési feltételek

 

A Vevő rendelésének feladásakor két fizetési mód közül választhat.

 

ELŐREUTALÁS: Előreutalás esetében a rendelt termékek árát az ügyfél 100%-ban a Szolgáltató bankszámlájára befizeti, ahol a közlemény rovatban feltünteti a rendelési számot, mely a visszaigazoláson szerepel. A szállítási határidő e befizetés megérkezésének napjától indul. A befizetés határideje 8 naptári nap. E határidő leteltével a szerződéstől a Szolgáltató eláll.

 

KÉSZPÉNZES FIZETÉS: Átvételkor történő fizetés esetében az ügyfél a futárnak készpénzben fizeti ki vagy üzletünkben történő személyes átvétel esetén a pénztárba fizeti be a termékek vételárát.

 

KISZÁLLÍTÁS ESETÉN a termékek házhoz szállítása futár útján munkanapokon, munkaidőben történik. A teljesítés menetéről E-mailben vagy telefonon értesítjük. A szállítási határidő a vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírástól értendő. A szállítási határidő maximum 8 munkanap, de a Szolgáltató célként tartja szem előtt és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez mindössze 1-2 nap legyen. A szállítási díj minden esetben csak az áru megadott címre történő kiszállítását tartalmazza, de nem tartalmazza a beüzemelési, rakodási, és pakolási költséget. A szállítás címe a megrendelés során megadott szállítási cím.

 

Az áruval átadásra kerül egy példány eredeti számla, mely a Vevő által megadott számlázási adatok alapján készült.

 

Elállási jog

 

A Szolgáltató vállalja, hogy a vevő a megrendelt termékeket a törvény által előírt 8 naptári napon belül eredeti, bontatlan csomagolásukban SÉRÜLÉS MENTES ÁLLAPOTBAN a Szolgáltató telephelyére indoklás nélkül visszaküldheti. A VISSZAKÜLDÖTT CSOMAGNAK TARTALMAZNIA KELL A VEVŐ RÉSZÉRE KIBOCSÁTOTT EREDETI SZÁMLAPÉLDÁNYT IS. A vételárat a Szolgáltató 30 napon belül visszatéríti. A szállítás költsége a Vevőt terheli, AZ A VISSZATÉRÍTETT ÖSSZEGBŐL LEVONÁSRA KERÜL.

 

Garancia

 

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A garancia érvényesítése irodánkban, nyitvatartási időben, személyesen lehetséges. Rendkívül fontos, hogy a vásárlásról kiállított részletes számlát valamint a megrendelt árukra vonatkozó termékismertetőt, garancialevelet, megfelelőségi tanúsítványt, kezelési útmutatót és a termékre vonatkozó jótállás és szavatosság vonatkozásában kibocsátott dokumentumokat gondosan őrizze meg, ezeket reklamáció alkalmával mutassa be. A szavatosság csak a termék minőségi hibája esetén érvényesíthető, de a Vevő az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató weboldalán feltüntetett ügyfélszolgálaton és továbbá ezen dokumentum szerint terjesztheti elő.

 

Felelősség

 

A http://szerviztrade.hu webshopban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A szerver biztonsági beállításaiért, illetve rosszindulatú (hacker vagy cracker) támadásokért, esetleges vírus vagy féreg támadásokért felelősséget nem vállalunk. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó utasításokat és a használatukkal járó veszélyekről szóló tájékoztatást a konkrét árucikk gyártói információs oldaláról, dokumentációiból lehet részletesen megismerni. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék gyártója a felelős. A Szolgáltató weboldalán az eredeti kellékanyagok cikkszámai (OEM) kizárólag a beazonosítás érdekében vannak feltüntetve és megegyeznek a gyártói kódokkal.

 

Adatvédelem

 

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Vevőt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak egyéb célra felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

 

Jogi és e-környezet

 

A webáruházunkból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm.rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.törvény szabályozza.

 

Adataink

ELÉRHETŐSÉG:

http://szerviztrade.hu

Üzemeltető/SZOLGÁLTATÓ: Szerviz-Trade Kft.

Adószám: 10393666-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-162364

SZÉKHELY: 1147 Budapest, Csömöri út 116.

Telefon: 06-1-363-46-67

Skype: szerviztrade_garazs

E-mail: info@szerviztrade.hu

 

Egyéb

Ezen szerződésben foglalt feltételek az elektronikus úton történt megrendelésre és vásárlásra vonatkoznak, de természetesen fenntartjuk a lehetőséget vásárlóink részére, hogy megrendeléseiket más úton (telefonon vagy személyesen) is leadhassák nekünk.